namaz parhne ka tarika aur namaz ka tarika in hindi

namaz ka tarika - namaz parhne ka tarika

namaz ka tarika
namaz ka tarika
Musalman Hone ke baad ek muslim aadmi ke liye namaz bahut zaruri hai, Namaz kisi vi halat mai maaf nahi hai, aadmi khare ho kar namaz nahi parh sakta to baith kar parhe, agar bimari kee wajah baith nahi sakta to lete lete parhe, agar let kar vi nai parh sakta to sar aur aankh ke ishaare se parhe, Quran shareef mai jagah jagah allah tala ne namaz ka order diya hai, namaz hamare Nabi salallahu alaihi wasallm kee sab se achhi cheez thi, yeh aap ke aankhon kee thandak thi, namaz behayaayi aur buri baaton se rokti vi hai, namaz parhne wala aadmi saaf suthra rahta hai.

Namaz Ka Tarika:
Namaaz se pahle aadmi ka paak saaf hona zaruri hai, us ke baad khoob achhi tarah se wazu karephir “Qibla” kee taraf rukh kar ke khara ho jaye, phir joo namaz parhni hai dil se us kee niyyat kare kee jese (mai fajr kee namaz parh raha hun ya zuhr kee), us ke baad dono hath kaanon tak uthaye, aur “Allahu Akbar”  kaahte huye donon hath naff ke niche bandh le, isi ko “Takbir e tahrima” kahte hain.
Namaz Ka Tarika
Takbir e tahrima
Right hand left hand ke upar, aur nigaah “Sajda” kee jagah par rakhhe,  isi ko “Qayam” kahte hain.Aurat apne hath ko kanon tak uthane ke bajay apne kandhon tak uthaye aur apne seene par bandh le.
Namaz Parhne Ka Tarika
Qayam
Us ke badd aahista aahisa “Sana” padhe:
“SUBHANAKAA ALLA HUMMA W BIHAMDIKA, W TABARAKA ISMUKA, W TAALA JADDUKA, W LA ILAHA GHIRURUK”

Us ke baad “Taauuz, Tasmiyah”
AAUZU BILLAHI MINASHSHITANIR RAJEEM, BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM
parh kar “Soore Fatiha” yani “Alhamdu” padhe
Namaz Parhne Ka Tarika
Soore Fatiha
Sure Fatiha Hindi Me
“ALHAMDU LIIAHI RABBIL AALMEEN. ARRAHMAANIR RAHEEM. MALIKI YAWMIDDIN. IYYAKA NAABUDU WAIYYAAKA NASATYEEN. IHDINASSIRAATAL MUSATQEEM. SIRATAL LAZEENA ANAMTA ALAIHIM, GHAIRIL MAGHZOOBI ALAIHIM WALAZZUAALEEN.”
padh kar aahista se “Aamin” kahe,  us ke baad koi surat padhe jaise:
Sure Ikhlas
Sure Ikhlas
Sure Ikhlas Hindi me
“QUL HUWAL LAHU AHAD. ALLAHUS SAMAD. LAM YALID WA LAM YULAD. WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD.”

Aur agar  imam ke peechhe ho to “Subhanaka allahuma” parh kar khamosh ho jaye, kyon kee “Alhamdu” aur soorat imam parhe ga,  phir “Allahu Akbar” kahte huye “Ruku” kare, ruku mai peeth ko seedha rakhhe aur ungliyon se ghutnon ko pakar le aur 3 bar ya 5 bar ya 7 bar yah  parhe
  • سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ 
  • SUBHANA RABBIYL AZEEM
Ruku
Ruku
phir  
  • سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
  • SAMIA LLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANA LAKAL HAMD 

kahte huye sidha khada ho jaye,  agar jamaat ke sath namaz ho to سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sirf iman parhe ga aur imam ke pichhe sare log sirf “Rabbana lakal haamdoo” kaahe gee,phir Uss ke baad “Allahu akbar” kahte huye “Sajda” mai jaye,

Sajda Karne ka tarika:
Sajde mai jate waqt pahle dono ghutne phir dono hath, phir naak, phir peshaani zameen par rakhhe, hathon kee ungliyan Qibla kee taraf rahni chahiye, aur kuhniyan pisliyoun se aur pet raanon se alag rahi chahiye, kuhniyan zameen par na bichhaaye, us ke baad 3 bar ya 5 bar ya 7 bar  
  • سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 
  • SUBHANA RABBIYAL AALA 

paarhe, phir pahle peshaani, phir naak, phir haath utha kar “Allahu akbar” kahte huye baith jaaye, phir “Allahu akbar” kahte huye dosra sajda kare,  phir “Allahu akbar” kahte huye uthe, uthne mai pahle peshaani, phir naak, phir ghutne utha kar panjon ke bal sidhe khare ho jaye, aur khare ho kar hath bandh le, ab yek rakat puri ho gayi.
Sajda
Sajda
Dosri Rakat:
dosri rakaat mai “Sana” aur “Taauwz o Tasmiyah” na parhe, balki “Alhamdu” aur koyi soorat parhe. jaise:
Sure Falaq
Sure Falaq

Sure Falaq Hindi me
“QUL AUOOZU BIRABBIL FALAQ. MIN SHARRI MA KHALAQ. WAMIN SHARRI GHASIQIN IZA WAQAB. WAMIN SHARRIN NAFFASAATI FIL UQAD. WAMIN SHARRI HASIDIN IZA HASAD.”

Agar imam ke peechhe ho to khamoosh khara rahe, phir isi tarah “Ruku”, “Sajda”, “Jalsa” aur dosra Sajda kare, dosre sajde se uth kar bayan pair bichha kar us par baith jaaye. Daayan pair khara rakhhe, aur hathoon ko ranon par rakh kar “Attahiyyat” parhe, Jab “Ashhadu Alla ilaha” par pahonche to dayen haath ki ungliyun ka Halqa bana kar “Shahadat ki ungli” se ishara kare,
Qaidah
Qaidah

Aur “Illalaahu” par jhukaa le, ungliyon ka yah halqa namaz ke aakhir tak rahe ga. Is puri dua ko Tashauhud” kahte haien

Tashauhud (Attahiyyat) Hindi Me
ATTAHIYYATU LILAAHI WASSALAWATU WATTAYYIBATU, ASSLAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATU LLAHI WABARAKATUH, ASSLAMU ALAINA WAALA IBAADIL LASISALIHEEN, ASHHADU ALLAYILAHA ILLALAHU WAASHHADU ANNA MUMAMMADAN ABDUHU WARASULUH.”

Dosti Rakaat Ke Baad:
Agar namaaz “2 Rakaat” walee hai jaise “Fajr”  to “Tashauhud” khatm kar ke “Darud Shareef” Parhe, phir “Duaaye Masura” parh kar salam phere, pahle dayen taraf garden kar ke “Asslamu alikum waa rahmatullaah” kahe,aur phir bayen taraf garden kar ke isi tarah kahe
Salam
Salam
Darud Shareef Hindi Me
“ALLAHUMMAA SALLI ALA MUHAMMAD, WA ALA AALI MUHAMMAD, KMA SALLAITA ALA IBRAHEEM, WAALA AALI IBRAHEEM, INNAKA HAMEEDUM MAJEED. ALLAHUMMAA BARIK ALA MUHAMMAD, WAALA AALI MUHAMMAD, KMA BARAKTA ALA IBRAHEEM  WAALA AALI IBRAHEEM, INNAKA HAMEEDUM MAJEED. “

Duaaye Masura Hindi Me
ALLAHUMMAA INNI ZALAMTU NAFSI ZULMAN KASEERAUN WALA YAGHFIRUZ ZUNOOBA ILLA ANTA, FAGHFIR LI, MAGHFIRATAM MIN INDIKA WARHAMNI, INNAKA ANTAL GHAFURUR RAHEEM.”

Aur dhayan rahe agar 3 ya 4 rakaat wali namaz ho Jaise: “Maghrib” “Isha” to “Attahiyyat” parhne ke baad “Darud Shareef” na parhe, “Allahu Akbar” kahte huye seedha khara ho jaaye, aur teesri aur chauthi rakaat puri kare, phir “Attahiyyat” “Darud” aur “Duaaye Masura” parh kar salam pher de, is tisri aur chauthi rakat mai only alhamdu parhe ga surat nahi milaye ga.
Note: Teen rakaat aur Char rakaat wali Farz Namaz: jaise “Zuhr” “Asar” “Maghrib” aur “Isha” ki teesri  aur chauthi rakaat mai “”Alhamdu” ke baad koyi soorat parna zaruri nahi hai, bas “Alhamdu” parh kar “Ruku” kar le, lekin “Sunnat” aur “Nafal”  ki teesri  aur chauthi rakaat mai “”Alhamdu” ke baad kisi surat ka parhna zaruri hai.

Farz Namzon Me Qirat Ka Masla
Farz Namaaz agar 2 rakat wali hoo jese: Fajr ki namaz to is kee dono rakat mai qirat zaruri hai yani Alhamdu ke baad koyi surat padhna hai.
Agar farz namaz 3 rakat wali jeseMagrib, to is ke pahli 2 rakat mai qirat zaruri hai, aur tisri rakat me sirf Alhamdu padh kar ruku karen.
Agar farz namaz 4 rakat wali ho jaise: ZoharAsar aur Isha to in namazon kee pahli 2 rakats mai qirat karna hai, aur aakhir kee 2 rakaton sirf alhamdu padh kar ruku karen ge.

Ab in namazon mai Qirat yani surrat kis tarah padhe? aur us ka tarika kya hai? us ko Jaan ne ke liye please is link par click jarur karen:

Iss article ke end mai uss kee puri details batayi gayi hai.link par click ker ke padh le
Share:

No comments:

Post a Comment

Ad

Popular Posts

Recent Posts