Jab jism mout ke liye hai to kiya kare ? | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jab jism mout ke liye hai to kiya kare ? | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jab jism mout ke liye hai to kiya kare ? | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Jab jism mout ke liye hai to kiya kare ?

Jab jism mout ke liye hai to kiya kare ?

Jab jism mout ke liye hai to ALLAH kee raah mai shaheed hona sab se behtar hai.:-
(Hazrath Imaam Husain raziallahu taala anhu)

HUZOOR E AKRAM Sallallaahu alaihi wasallam ne HASNAIN KARIMAIN raziallahu taala anhuma se mutaliq irshaad fharmaya :
Ye dono mere shehzade hai aur meri Shehzadi ke Shehzade hai , Aye ALLAH ! Main in dono se Mohabbat karta hoo , To vi in dono se Mohabbat fharma , aur jo shakhs inse Mohabbat rakhe uss ko apna mahboob banale.(Jame Tirmizi ,Hadith no :4138)

Ab tak lakhou badhshah aaye aur qayamat tak aate rahinge likin jaisi dilou par badshahat Hazrath Imaam Husain raziallahu taala anhu ne kee hai aisi badshahat naa koi kiya hai aur naa qayamat tak koi karsakega.

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Hamare yeh donoo shehzade (Hasan aur Husain raziallahu taala anhuma) Jannat ke noujawanou ke sardaar hai,unkaa dost hamara dost aur unkaa dushman hamara dushman hai.(Sunan e Ibne Maajah,Hadith no:143)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam Hazrath Imaam Husain raziallahu taala anhu koo apne mubarak khande par uthaye hue the, Sahabi raziallahu taala anhu yeh dekh kar bole: Aye Sahebzade! Aap kitni behteren sawari par sawaar hoo, HUZOOR Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya: Sawaar vi to kitna Behteren hai. (Jame TIrmizi,Hadith no:3784)

6 Afraad aise hai jiss par meri laanat hai :-

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:6 Afraad aise hai jiss par meri laanat hai aur ALLAH TA’LA kee laanat hai aur har NABI kee dua qubool hoti hai…..(unme) ALLAH TA’LA kee haram karda chezon koo Halaal samjhne wala aur meri Aal e paak se mutalliq un chezon koo halaal samjhne wala jinhe ALLAH TA’LA ne haram kiya hai yane un kee behurmati woh be touqiri karne wala…(Shubul Imaan,hadith no:3850)

HUZOOR E AKRAM Sallallaahu alaihi wasallam ne batour e khaas dua fharmayi:Aye ALLAH ! Yeh Mere Ahle bait hai, too inse napaki aur gandagi koo dur rakh aur unhe Mukammal pakizgi ataa fharma. (Jame Tirmizi,Hadith no:4156)

Hazrath Umar e Farooq raziallahu taala anhu ne Dua fharmayi:AYE ALLAH ! too mujhe apni rah mai shahadat naseeb fharma, aur apne Habeeb ke shaher e Muqaddas mai mujhe Wisaal ataa fharma (Sahih Bukhari,Hadith no:1890)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Har NABI ke liye 2 vazir Asmaan walou se aur 2 vazir zamen walou se hote hai,pas Asman walou mai se mere 2 vazir Hazrath Jibreel aur Mikaeel (Alaihimassalaam) hai, aur Zameen walou mai se mere 2 vazir Abu bakr woh Umar (Raziallahu taala anhuma) hai. (Jame TIrmizi,Hadith no:3680)

NABI E KAREEM Sallallaahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:ALLAH TAALA Fharmata hai:Jab mera banda mujhe yaad karta hai aur uske hont meri yaad mai hilte rehte hai to main uske saath hota ho. (Sunan e Ibne Majah)

Click Here>>Next Page
Share:

No comments:

Post a Comment

Ad

Popular Posts

Recent Posts

Ambiya e karam ka full wakiya

Contact us

Name

Email *

Message *