Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki | islamic hadees in hindi | sahih muslim | bukhari sharif
Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la ki tareef ki
Sab Aamaal se Mahboob taren woh amal hai jiss ki bunyaad Ikhlaas par hoo, isliye ke amal ikhlaas hi kee wajeh se faidamand hota hai.
(Hazrath Habeeb Ajami rahmatullah alaih)

Beshak Allah Taala Har sadi ki ibteda mai (ek hasti ko) iss ummat ke liye bhejhta hai joo uss ke liye uske deen kee tajdeed karte hai.
(sunan e Abu Dauood,Hadees No:4293)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:-

Mere parwardigaar ne Mujh se wada fharmaya ke Meri Ummat ke 70 hazaar Afraad ko bagair Hisaab o Kitaab aur bagair Azaab ke Jannat mai dakhil fharmayega,
Aur har Hazaar ke saath 70 Hazaar logaou ko JANNAT mai dakhil fharmayega aur QUDRAT ke paso’aou se 3 pasoo logaou ko jannat mai dakhil fharmayega.
(Jame Tirmizi,Hadith No:2624)

Note: ALLAH TA’LA ne apne Mahboob aur khaas bandon ke liye khuskhabri sunayi ke woh bagair hisaab o kitaab ke jannat mai dakhil hunge aur unki nisbat se digar Imaan walon par iss ki barkat zaher hogi…
SUBHANALLAH !

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la kee tareef kee :-

Jisne Quraan padha aur apne rab ta’la kee tareef kee aur NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam par Durood padha aur apne rab se maghfirat talab kee to usne khair ko uss ki jagah se talash karliya.
(Baihaqi shubul Imaan)

Ummul Mominen Hazarth Ayesha Siddique R.A fharmati hai ke:
Ek Sahabi HUZOOR ?, kee qidmat e aqdas mai hazir hokar arz guzar hue:
YA RASOOLALLAH ? Aap Mujhe meri jaan, Ahlo Ayaal our Aoulaad se vi zyada mahboob hai, Jab main apne ghar mai hota ho to Aap ko hi yaad karta rehta ho our uss waqt tak chain nahi aata jab tak hazir hokar aapki ziyarat naa karlo.
(AI Moujamul Aousat, Hadith No:4771)

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
Qayamat ke din mere sab se zyada qareeb woh honge jo kasrat se mujh par Durood o Salaam pesh karte hai.
(Jame Tirmizi,vol:1,pg:110)

Jab log majlis e zikar mai baith kar ALLAH TA’LA kaa zikar karke uthte hai :-

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Jab log majlis e zikar mai baith kar ALLAH TA’LA kaa zikar karke uthte hai to unhe kaha jata hai:
Khade hojao! ALLAH ne tumhare gunah baqsh diye hai, Tumhare gunah nekiyon mai badal diye gaye hain.
(Shubul Imaan,Hadith no:695)

Har cheez kaa ek husn hota hai aur Neki kaa husn yeh hai ke woh jald kee jaye.(Hazrath Umar e Farooq raziallahu taala anhu)
NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:Sabar karna ALLAH TALA se RAZI hona hai.
(Kanzul Ummal)

Agar tum ALLAH kee nematou koo ginna chahoge to gin nahi sakte, Haqiqat yeh hai ke woh bada hi darguzar karne wala aur Reham fharmane wala hai.(Surah Al Nahal)

Jab koi kisi shakhs se mohabbat karta hai to uss ki gaeb mai uske haq mai dua kare,Iss tarah se karna usski mohabbat koo aur vi zyada khubsurat aur paak o saaf kardeta hai aur yeh cheez use ALLAH TA’LA ke qurb mai puhanchati hai…

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad fharmaya:
ALLAH TA’LA ko woh amal bahut pasand hai jiss ko karne wala hamesha pabandi se kare.
(Sahih Bukhari,vol:1,pg:12)

Click Here>>Next Page
Share:

No comments:

Post a Comment

Ad

Popular Posts

Recent Posts

Ambiya e karam ka full wakiya

Contact us

Name

Email *

Message *